`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


设置纸张大小


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                   阅读时长:1分钟表格做好之后我们就需要打印了,在打印之前我们要设置好纸张的大小,

在页面布局选项卡里找到纸张大小选中我们需要的纸张大小
纸张的大小是根据国际标准来确定的,分为A、B、C三个系列,我们常用的是A4纸型。

设置纸张大小还可以在打印预览界面里设置。