`
 Excel基础 教程

Excel互助交流

官方QQ群

 

关于 方方格子

课程管理


修改单元格内容


作者:清风扬          日期:2017-12-20                                                                                                  阅读时长:1分钟
在我们日常输入单元格内容时很容易把单元格的数字或文本输错,这个时候就需要重新修改单元格里面的内容了。

修改单元格内容有两种方法:
选中需要修改的单元格直接输入正确的内容确认


选中单元格双击进入编辑模式,可以对单元格里的每个字符单独修改